Afbestilling

Afbestilling & Reduktion
Afbestilling af et selskabsarrangement

På 20 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest 4 uger inden dato for afviklingen
af det bestilte arrangement.

Under 20 personer skal rettidigt ske skriftligt senest 2 uger inden dato for afviklingen af det
bestilte arrangement

Krav på Godtgørelse
Ved afbestilling af hele selskabet eller reduktion på mere end 10 %

Til og med 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrangement, kan Restaurant Kanalen kræve en godtgørelse, der svarer til 50 % af prisen for de afbestilte ydelser.

Senere end 6 døgn for afviklingen af det bestilte arrangement, kan Restaurant Kanalen kræve en
godtgørelse, der svarer til 75 % af prisen for de afbestilte ydelser

Ved manglende fremmøde, (no show), har Restaurant Kanalen krav på fuld pris for hele det bestilte arrangement

Forsikringsansvar
Vores forsikring dækker ikke tyveri af gaver ved indbrud, derfor bør I tage eventuelle gaver med hjem ved arrangementets afslutning.

Afregning
Der afregnes ved arrangementets afslutning, med mindre andet er aftalt. Betaling kan ske kontant eller med betalingskort. Alle anførte priser er incl. Moms og betjening. Ved fakturering er betalingsbetingelserne 8 dage fra faktureringsdatoen.